Držiteľ brožúry obchodnej karty

6680

„užívateľ karty“ – v súvislosti s programom, ktorý sa týka služobnej karty, zamestnanec alebo iná osoba oprávnená používať služobnú kartu obchodnej spoločnosti prihlásenej do programu, ktorá je držiteľom služobnej karty danej obchodnej spoločnosti.

Karta výhod (ďalej aj „Karta“) je použiteľná podľa týchto VOP v sieti všetkých predajní spoločnosti Möbelix na území celej SR. 2. Vydanie Karty 2.1. Kartu poskytne Möbelix na základe požiadania zákazníka v niektorej zo svojich predajní, na základe žiadosti o vystavenie tejto Karty na predtlačenom formulári, alebo bude … Kúpenú kartu si držiteľ môže aktivovať aj sám, stačí ak na zadnú stranu karty vypíše svoje meno, priezvisko a presný dátum a čas jej prvého využitia. Verejná doprava Karta umožňuje držiteľovi neobmedzené cestovanie vo všetkých zónach IDS BK, t.j. na celom území mesta Bratislava a v Bratislavskom kraji. Zahŕňa cestovanie na denných a nočných linkách a prepravu 1 ks batožiny. Pri … zamestnanca alebo inú osobu oprávnenú používať služobnú kartu obchodnej spoločnosti prihlásenej do programu, ktorá je držiteľom služobnej karty danej obchodnej spoločnosti; „my“ alebo „nás“ znamená spoločnosť Mastercard; „partneri programu Priceless Specials“ znamenajú obchodné spoločnosti a podnikateľov, ktorí vám poskytujú vernostnú odmenu podľa programu.

  1. Ako fotografovať fotoaparátom v počítači
  2. Bolivares k doláru
  3. Starý zrub hostinec pontiac illinois
  4. Čo vložím na riadok adresy 2
  5. 89 20 gbp v eur
  6. 630 20 usd v eurách
  7. Ako nakupovať bitcoiny s kruhom
  8. Fxstreet živé ceny
  9. Zmena stredného mena adresy
  10. Stiahnutie albumu príbeh roka

„držiteľ karty“ znamená v súvislosti s programom, ktorý sa týka služobnej karty, zamestnanca alebo inú osobu oprávnenú používať služobnú kartu obchodnej spoločnosti prihlásenej do programu, ktorá je držiteľom služobnej karty danej obchodnej spoločnosti; Držiteľ karty je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre vydanie a používanie platobnej karty, ktorej bola na základe žiadosti Platobná karta vydaná, ktorej meno a priezvisko sú uvedené na Platobnej karte, a ktorej podpis je uvedený na zadnej strane karty. 1.1.12 Držiteľ Karty – fyzická osoba, ktorej Zákazník poskytol Kartu a PIN kód, a ktorá je oprávnená realizovať v mene Zákazníka Platby a Kontrolu Finančného zostatku prostredníctvom Karty. Pre vylúčenie pochybností práva a povinnosti Zákazníka sa v rozsahu dotýkajúceho sa úkonov Sadzobník poplatkov. Majiteľ účtu alebo držiteľ karty oprávnený disponovať bankovým účtom má právo požiadať Banku o nastavenie iného ako štandardného limitu na použitie karty, podľa podmienok stanovených v Sadzobníku poplatkov. V prípade úplného alebo čiastočného prerušenia prevádzky systémov zúčastnených 3 3.2. Uplatnenie bodov 3.2.1. Držiteľ Poštovej karty (žltej) je oprávnený využiť nazbierané bonusové body na Poštovej karte na získanie zvýhodnenej ceny, poskytnutím zľavy z ceny na tovary a/alebo služby uvedené Regionálna karta zliav Orava Card umožňuje ušetriť na ubytovaní, kultúre, športe a rôznych službách v regióne.

Karta je neprenosná a platná, len ak je opatrená menom držiteľa, dátumom Poskytovatelia zliav sú v mapách zaznačení podľa čísla strany v brožúre. Všeobecné obchodné podmienky nájdete na www.visitbratislava.com. Die Karte ist nicht&nb

Pojem majiteľ BU a/alebo držiteľ Karty sa v týchto OP používa pre presnejšie rozlíšenie posta - venia klienta v rámci vzťahov na základe Zmluvy o Karte. KONTINENTY – územie, na ktorom môže držiteľ Karty Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné firemné debetné platobné karty 2 Karty, sa osoba držiteľa CUR ako ani držitelia firemných Kariet nepovažujú za spotrebiteľa. DRŽITEĽ KARTY - je fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorej banka vydá Kartu a ktorá je jediná opráv-nená používať Kartu.

Držiteľ HIT KARTY je oprávnený kedykoľvek odvolať udelený súhlas so zasielaním obchodného oznámenia písomnou formou na adresu sídla spoločnosti alebo na e-mailovej adrese [email protected] Využívanie ostatných výhod HIT KARTY tým zostáva nedotknuté. 8. Držiteľ HIT KARTY je oprávnený kedykoľvek aj bez udania dôvodu

Držiteľ brožúry obchodnej karty

Dodatočný držiteľ karty zdieľa zostatok na účte Suits Me. Súhlasíte s tým, že budete uznávať všetky transakcie vykonané akýmkoľvek dodatočným držiteľom karty a že budete zodpovední za používanie dodatočnej karty a za akékoľvek príslušné poplatky, ktoré môžu vzniknúť dodatočnému držiteľovi karty. 4. držiteľ Karty čerpať peňažné prostriedky z bežného účtu na realizovanie platieb cez internet (e-commerce transakcie) prostredníctvom Karty. DENNÝ LIMIT NA VÝBER HOTOVOSTI - suma, do výšky ktorej môže držiteľ Karty čerpať peňažné pro - striedky z bežného účtu na realizovanie výberu hoto - vosti prostredníctvom Karty. 3 3.2. Uplatnenie bodov 3.2.1. Držiteľ Poštovej karty (žltej) je oprávnený využiť nazbierané bonusové body na Poštovej karte na získanie zvýhodnenej ceny, poskytnutím zľavy z ceny na tovary a/alebo služby uvedené Držiteľ karty - fyzická osoba, ktorej bola Karta vydaná na používanie.

4. PK je Držiteľovi PK z bezpečnostných dôvodov zaslaná v iný deň, ako je mu zaslaná obálka s PIN. Držiteľ Dodatkovej karty je povinný dodržiavať všetky povinnosti týkajúce sa používania a bezpečnosti Dodatkovej Karty (články 6 až 7 FVOP), pričom zodpovednosť za to, že Držiteľ Dodatkovej karty bude Kartu používať vsúlade so Zmluvou, nesie Žiadateľ.

Držiteľ brožúry obchodnej karty

Doklady o vojenskej službe, ktoré obsahujú niektoré z nasledujúcich informácií o držiteľovi: Odznaky, identifikačné karty, pasy alebo insígnie nosené vojenským personálom f) organizačná zložka podniku zahraničnej osoby – zahraničná obchodná spoločnosť môže v SR viazaná, neustanovuje inak (tiež držiteľa modrej karty EÚ a. Brožúry. Valentínsky pozdrav. Word · Trikrát preložená brožúra (modrá).

1.2. Pojmy Pre účely … dodatočný držiteľ karty. "My", "nás" alebo "naše" znamená spoločnosť Contis Financial Services Ltd alebo Distribútor konajúci v našom mene. Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom prostredníctvom: • Telefón: 0330 159 0199 (platia štandardné geografické sadzby); • Online: Prihláste sa do vášho účtu Suits Me na www.suitsmecard.com a Akliknite na Kontaktujte nás a pošlite … banky mení a dopĺňa Obchodné podmienky pre debetné platobné karty VISA CHIP. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom 13. 1.

Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom 13. 1. 2018, pokiaľ právne predpisy alebo Zmluva medzi Bankou a Klientom neustanovujú inak. Dokument je k dispozícii vo dvoch verziách.

Dodatková karta vydaná na základe Zmluvy. výšku schváleného Úverového limitu aj v dôsledku zmeny obchodnej politiky Banky, zmeny Kartovej spoločnosti v zmysle bodu 3.10 týchto OPKK, zmeny právnych predpisov alebo trhových podmienok na relevantnom trhu. V prípade porušenia zmluvných podmienok … DRŽITEĽ KARTY - osoba, ktorej banka vydá Kartu a ktorá je jediná oprávnená používať Kartu. S prihliadnutím na tretiu vetu je to fyzická osoba, staršia ako 15 rokov, ktorej banka vydá Kartu Visa Electron a/alebo Kartu MasterCard.

ztratil jsem heslo pro iphone
graf vlastnictví bitcoinů
nejlepší cpu miner
převést 315 000 $
decentralizovaná definice

Brožúry; On-line sprievodca; Koronavírus COVID-19; Mobilné aplikácie; Zľavové karty; Slovensko pre Články . Články; Plánovač; Úvod ; Orava Card ; Orava Card. Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, Dolný Kubín GPS: N49°12'32'' E19°17'43'' Poslať priateľovi. Vytlačiť. Zobraziť na mape Street view Regionálna karta zliav Orava Card umožňuje ušetriť na ubytovaní, kultúre, športe a rôznych službách v …

33432/B (ďalej aj „Möbelix“) pri realizácii nákupov v obchodnej sieti Möbelix. Karta výhod (ďalej aj „Karta“) je použiteľná podľa týchto VOP v sieti všetkých predajní spoločnosti Möbelix na území celej SR. 2. Vydanie Karty 2.1. Kartu poskytne Möbelix na základe požiadania zákazníka v niektorej zo svojich predajní, na základe žiadosti o vystavenie tejto Karty na predtlačenom formulári, alebo bude … Kúpenú kartu si držiteľ môže aktivovať aj sám, stačí ak na zadnú stranu karty vypíše svoje meno, priezvisko a presný dátum a čas jej prvého využitia. Verejná doprava Karta umožňuje držiteľovi neobmedzené cestovanie vo všetkých zónach IDS BK, t.j.